ลองเพลงออนไลน์ดูนะ

สำหรับคริสเตียนการให้บริการที่ระลึกพิธีเป็นจริงมีวิชาที่เชื่อมต่อกับความหวังความมั่นใจพร้อมกับชีวิตต่อจากนี้ คริสตชนรับทราบที่ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อความปลอดภัยตลอดไปในสวรรค์อยู่กับพระเจ้าตลอดไป บริการที่ระลึกคริสเตียนเป็นจริง แต่ไม่โศกเศร้ามากยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อหรือจบสุดท้ายของการเฉลิมฉลองชีวิตเพื่อรักหนึ่ง

บริการที่ระลึกมีแนวโน้มที่จะสูงและยังมีการจัดเรียงของบางอย่างความหวังในการรับรู้ว่ารักของพวกเขาคือตอนนี้กับพระเจ้า คริสเตียนพิจารณาผ่านออกไปเป็นรายการไปยังปลายทางที่ต้องการมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวและ บริษัท ร่วมที่สบายใจค้นพบว่ารักหนึ่งจะถือเป็นความสงบในสถานที่ดังกล่าวเป็นสวรรค์ของพวกเขา เพื่อคริสเตียนจะมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับชะตากรรมของตนเป็นสัญญาไว้ในพระคำของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์

แน่นอนคุณสามารถทราบข้อมูลทั้งหมดที่ระลึกบริการภายในโปรแกรมที่ระลึกโดยใช้แม่แบบช่วยคุณได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ยากและการได้ทันทีเนื่องจากพวกเขาสามารถดาวน์โหลดได้ มันอาจจะออกก่อนที่จะส่งมอบบริการที่ระลึกเฉพาะของแต่ละคนและแขกทุกคน

บ่อยกว่าไม่ในบริการที่ระลึกคริสเตียนร่างกายไม่อยู่ บางนิกายเช่นงานศพหรือศาสนาคาทอลิกจะสอดคล้องกับการที่เฉพาะเจาะจงมากที่เกี่ยวข้องกับงานศพมากขึ้น แต่ยังบางคริสตจักรคริสเตียนไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพวกเขา ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงแก้วภายในบริการแม้จะไม่มากจะทำเฉพาะเมื่อมีการแสดงในบ้านของที่ระลึก จำนวนมากจะถูกนำเสนอบริการที่คริสตจักรรักหนึ่งเข้าร่วมกับเจ้าอาวาสเป็นเจ้าหน้าที่บริการของพวกเขา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: